Nasza kancelaria doradza pracodawcom w sporach z pracownikami oraz organizacjami związkowymi zarówno na etapie przedsądowym, jak również podczas procesu.

Reprezentujemy pracodawców w postępowaniach dotyczących roszczeń pracowników czy odwoływania się od wypowiedzeń. Projektujemy dla pracodawców efektywne modele zatrudnienia, wspieramy ich podczas Kontroli Państwowej Inspekcji Pracy. Kompleksowo doradzamy w sprawach dotyczących zatrudniania cudzoziemców. Tworzymy umowy dla kadr zarządzających. Przygotowujemy polityki i regulaminy mające w najpełniejszym zakresie chronić interesy pracodawców.

Przygotowujemy umowy o zakazie konkurencji, umowy szkoleniowe oraz polityki antymobbingowe i antydyskryminacyjne. Pomagamy pracodawcom wdrożyć pracownicze plany kapitałowe (PPK) i pracownicze plany emerytalne (PPE)

W ramach naszej praktyki reprezentujemy też pracowników, doradzając im w zakresie możliwości jak najpełniejszej ochrony przysługujących im praw. Występujemy w imieniu naszych Klientów w sporach dotyczących wypłaty wynagrodzenia i innych świadczeń, mobbingu czy niezasadnych wypowiedzeń.

Nasz zespół