W ramach naszej praktyki zawodowej oferujemy szeroki wachlarz usług skierowanych do przedsiębiorstw stanowiący kompleksową obsługę prawną działalności.

Pomagamy w wyborze najbardziej optymalnej formy prowadzonej działalności gospodarczej. Bierzemy aktywny udział w tworzeniu podmiotu, począwszy od sporządzenia dokumentów założycielskich aż po procedurę rejestracji. Doradzamy także przy przekształceniach, fuzjach oraz przejęciach.

Oferujemy również pomoc prawną w procedurze zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.

Zapewniamy bieżącą obsługę spraw korporacyjnych, począwszy od tworzenia dokumentów korporacyjnych (zarówno ze strony właścicielskiej, jak i nadzorczej oraz zarządczej) przez bieżące, stałe wsparcie w prowadzeniu działalności gospodarczej aż po reprezentację w sporach, a także przed organami administracji publicznej.

Negocjujemy i tworzymy umowy handlowe mające jak najpełniej zabezpieczyć interesy naszych Klientów.

Pomagamy w tworzeniu procedur i polityk zapewniających zgodność podejmowanej działalności z wymogami stawianymi przez przepisy prawa. Wspomagamy we wdrożeniu rozwiązań mających na celu ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa oraz zapewniających poufność wrażliwych danych i informacji. Wspieramy firmy w walce z podmiotami stosującymi nieuczciwe praktyki rynkowe i naruszającymi zasady uczciwej konkurencji.

Nasz zespół