Nasi prawnicy pomagają naszym Klientom w sporach z organami administracji.

Wspieramy ich w uzyskaniu oczekiwanej przez nich decyzji, jak również reprezentujemy ich w postępowaniach wszczętych wobec nich przez organy administracji rządowej i samorządowej. Pomagamy w uzyskaniu stosownych koncesji i zezwoleń oraz w wspieramy w postępowaniach mających na celu ich odebranie.

Reprezentujemy naszych Klientów w sporach przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Doradzamy naszym Klientom podczas kontroli prowadzonych wobec nich przez organy administracji.

Bierzemy udział w czynnościach kontrolnych, dbamy o prawidłowość i rzetelność prowadzonych kontroli. W przypadku wykrycia nieprawidłowości pomagamy wdrożyć stosowne procedury mające na celu uniknięcie zastrzeżeń organów w przyszłości.

Nasz zespół