Udzielamy wsparcia prawnego w zakresie prawa własności intelektualnej (IP),  w tym w szczególności prawa autorskiego.

Pomagamy w rejestracji znaków towarowych zarówno na poziomie krajowym, jak i unijnym. Prowadzimy spory związane z naruszeniem własności intelektualnej.

Oferujemy wsparcie prawne przy tworzeniu oraz negocjowaniu kontaktów IT, w tym umów wdrożeniowych, związanych z utrzymaniem oprogramowania, umów rozwojowych oraz  licencyjnych. Doradzamy również w zakresie optymalizacji form współpracy w ramach działalności programistycznej.

Projektujemy rozwiązania prawne dla sektora e-commerce.

Od etapu start upu i wyboru optymalnej formy prowadzenia działalności przez jej uruchomienie aż do pomocy prawnej związanej z bieżącym jej funkcjonowaniem.

Pomagamy także w dostosowaniu działalności prowadzonej w oparciu o model blockchain, Big Data oraz sztuczną inteligencję (AI) do obowiązujących przepisów prawa.

Aktywnie doradzamy w zakresie dostosowania działalności prowadzonej z wykorzystaniem zasobów chmurowych (cloud computing) do obowiązujących wymogów prawno-regulacyjnych.

Nasz zespół