Kompleksowo wspieramy cudzoziemców w uzyskaniu prawa legalnego pobytu w Polsce.

Pomagamy w procedurach wizowych, w postępowaniach o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, stały czy rezydenta długoterminowego. Doradzamy w zakresie wyboru optymalnego rodzaju zezwolenia.

Pomagamy cudzoziemcom i ich pracodawcom w zapewnieniu legalnego zatrudnienia na terytorium Polski. Reprezentujemy naszych Klientów przed urzędami wojewódzkimi, Szefem Urzędu do Spraw Cudzoziemców, Strażą Graniczną czy wydziałami konsularnymi polskich ambasad.

Doradzamy w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców.

Pomagamy uzyskać stosowne zezwolenia, wybrać najkorzystniejszą formę prowadzenia działalności oraz na bieżąco doradzamy cudzoziemcom prowadzącym już swój biznes w Polsce.

Wspieramy cudzoziemców w postępowaniach deportacyjnych oraz w postępowaniach dotyczących udzielenia ochrony na terytorium Polski.

Nasz zespół