Oferujemy reprezentację przed sądem na każdym etapie postępowania – zarówno negocjacji, mediacji, jak i przed sądami wszystkich instancji, a także w toku postępowania egzekucyjnego.

Posiadamy duże doświadczenie procesowe, poparte wynikami korzystnymi dla naszych Klientów. W ramach naszego doświadczenia wygraliśmy dla naszych Klientów wiele sporów cywilnych, gospodarczych, z zakresu prawa pracy czy ubezpieczeń społecznych. Objaśniamy naszym Klientom zawiłości procedury cywilnej i wspieramy ich od początku do końca trwania sporu.

Nasz zespół