Prawo autorskie – gwarancja praw twórców do ich dzieł

Prawo autorskie stanowi fundament prawa cywilnego, które dotyczy praw własności intelektualnej nad utworem stworzonym przez twórcę. Definiuje się utwór jako wyraz indywidualnej aktywności twórczej, zarejestrowany w dowolnej formie, niezależnie od jego wartości czy przeznaczenia. W kontekście prawa autorskiego na terenie Śląska, AKKG Kancelaria Prawna zapewnia kompleksowe wsparcie prawne dla twórców i podmiotów korzystających z ich dzieł.

 

Co podlega prawu autorskiemu?

Prawo autorskie obejmuje szeroki zakres dziedzin, w których tworzone są utwory podlegające ochronie, takie jak literatura, muzyka, sztuki plastyczne czy programy komputerowe. Wszelkie opracowania cudzego utworu, jak tłumaczenia czy adaptacje, również są objęte ochroną prawa autorskiego. Prawo autorskie obejmuje aspekty związane zarówno z samym aktem tworzenia utworu, jak i z wykonywaniem praw autorskich. Dlatego można je podzielić na dwie główne kategorie: prawa osobiste i prawa majątkowe.

 

Rodzaje prawa autorskiego – pomagamy twórcom i dystrybutorom

Prawa osobiste, bezpośrednio związane z twórcą, regulują relacje między nim a utworem oraz zapewniają zachowanie niemajątkowej więzi z dziełem. Są one nieograniczone w czasie i niezbywalne. Na przykład, prawo do autorstwa gwarantuje uznanie relacji między twórcą a utworem, umożliwiając oznaczenie dzieła imieniem lub pseudonimem autora. Właśnie ta kategoria prawa autorskiego obejmuje również prawo do decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności oraz prawo do integralności dzieła, które pozostaje w mocy nawet po śmierci twórcy.

Z kolei prawa majątkowe, choć również związane z osobą twórcy, skupiają się na dysponowaniu utworem i korzyściach finansowych z jego rozpowszechniania. Przekazane przez twórcę w ramach umowy lub dziedziczone, mogą być przenoszone i wykorzystywane przez inne osoby. Jednakże, ochrona praw osobistych ma na celu zapewnienie szacunku dla godności twórcy i jego intelektualnego związku z dziełem, co odzwierciedla się również w konsekwencjach prawnych, szczególnie w kontekście plagiatów i naruszeń autorskich. Rozpowszechnianie utworu bez zgody twórcy jest niedozwolone.

 

Naruszenie praw autorskich – co zrobić?

Naruszenie praw autorskich następuje, gdy utwór jest wykorzystywany bez zezwolenia poza zakresem dozwolonego użytku. Przykłady naruszenia praw autorskich obejmują przywłaszczenie autorstwa, rozpowszechnianie utworu bez zgody autora czy kopiowanie utworów. AKKG Kancelaria Prawna oferuje profesjonalne wsparcie w zakresie ochrony praw autorskich oraz reprezentację w sprawach dotyczących naruszeń prawnych.

 

Prawo autorskie – wsparcie prawne

AKKG Kancelaria Prawna, działająca na terenie Śląska, wyróżnia się nie tylko fachowym wsparciem prawnym, ale także indywidualnym podejściem do każdej sprawy. Nasz zespół doświadczonych prawników specjalizuje się w obszarze prawa autorskiego, zapewniając kompleksowe doradztwo i skuteczną reprezentację przed sądami w sprawach związanych z naruszeniem praw autorskich.

Aktywnie wspieramy swoich klientów w procesie egzekwowania ich praw, wybierając najlepsze strategie prawne i dbając o ich interesy. Nasza kancelaria świadczy usługi na najwyższym poziomie, zapewniając profesjonalizm, skuteczność oraz satysfakcję klientów. Zaufaj naszemu doświadczeniu i skorzystaj z kompleksowej obsługi prawnej w zakresie prawa autorskiego na terenie Śląska.

 

Z kancelarią AKKG możesz być pewny, że Twoje interesy są chronione z należytą starannością.

 

Krzysztof Gruszka
radca prawny, partner

 

Adriana Kidawa
radca prawny, partner

 

 

Julia Sośniak

 

Weronika Urbanek

 

Magdalena Skiba-Nikitiuk
radca prawny

 

Monika Dyrcz
Główna księgowa

 

Pomagamy również w innych kwestiach. Na nasze wsparcie mogą liczyć zarówno spółki, jak i jednoosobowe podmioty gospodarcze. Wybierz zaufanego partnera i razem z Kancelarią AKKG zadbaj o własne interesy!