Projektujemy i wdrażamy systemy compliance, których celem jest zminimalizowanie ryzyka braku zgodności prowadzonej działalności z obowiązującymi przepisami prawa.

Przeprowadzamy audyty prawne oraz due diligence podmiotów gospodarczych. Opracowujemy analizy ryzyka wskazując obszary podwyższonego ryzyka oraz rekomendacje mające na celu jego mitygację.

Zajmujemy się nie tylko weryfikacją istniejących procedur i polityk (m. in. w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy, antykorupcyjnych, bezpieczeństwa danych, anonimowego zgłaszania naruszeń) i dostosowaniem ich do obowiązujących standardów, ale także projektowaniem nowych rozwiązań najbardziej optymalnych dla danego podmiotu.

Nasz zespół