ARTYKUŁY

4 grudnia, 2020

Dostęp do polskiego rynku pracy dla niektórych cudzoziemców jeszcze szerzej otwarty

Od 1 grudnia 2020 r. rozszerzeniu uległ katalog przypadków pozwalających na zatrudnienie cudzoziemca bez zezwolenia na pracę. Zmiany w tym zakresie wprowadza rozporządzenie ministra rozwoju, pracy i technologii z 20 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania […]
11 listopada, 2020

Pracownik w domu, a co z podatkiem?

Nie tak dawno w mediach pojawiła się informacja o pomyśle pewnej holenderskiej fundacji, by pracodawcy, kierując pracowników do pracy w domu, wypłacali im kwotę 2 euro dziennie. Miałoby to rekompensować m.in. koszt amortyzacji mebli, zużycia własnej wody, kawy, herbaty, korzystania z prywatnej toalety. Jak taki pomysł sprawdziłby się w Polsce? Jak wyglądałoby opodatkowanie […]
28 września, 2020

Skazanie na więzienie nie przesądza o wydaleniu cudzoziemca z Polski

Orzeczenie sądu o nałożeniu na obcokrajowca kary pozbawienia wolności jako kary zastępczej nie stanowi podstawy do wpisania go do rejestru osób, których pobyt w Polsce jest niepożądany – r. pr. Krzysztof Gruszka komentuje dla dziennika Rzeczpospolita.
7 września, 2020

Polecając pracownikom pracę z domu trzeba liczyć się z nadgodzinami – także w zadaniowym systemie czasu pracy

Wprowadzenie pracy zdalnej, oprócz znacznego ułatwienia w organizacji pracy w „pandemicznej” rzeczywistości spowodowało pojawienie się nowych problemów na gruncie prawa pracy. Jednym z nich jest rozliczanie nadgodzin pracowników, zwłaszcza tych zatrudnionych w zadaniowym systemie czasu pracy. Jak pracownicy mogą dochodzić należnego im wynagrodzenia? Jak pracodawcy mogą bronić się przed nieuzasadnionymi roszczeniami pracowników? Na […]
4 września, 2020

Delegowanie pracowników z coraz większymi rygorami

Nowe polskie przepisy z tego zakresu przeważnie będą mieć zastosowanie do podmiotów zagranicznych. Niektóre z nich obejmą jednak również polskich przedsiębiorców – radca prawny Krzysztof Gruszka komentuje dla Dziennika Gazety Prawnej
31 sierpnia, 2020

Zasada odwróconego ciężaru dowodu w sprawach o naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa

Jedna z podstawowych zasad prawa cywilnego, że ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne doznaje w praktyce pewnych ograniczeń. Przykładem są sprawy o naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa. Radca Prawny Krzysztof Gruszka Komentuje dla Dziennika Gazety prawnej.